Uw adres voor professionele massages                                 beauty, wellness en health                     
Home » Fytotherapie

Fytotherapie

 

 

 "Het gebruik van kruiden als geneesmiddelen is zo oud als de mensheid zelf"

Daarbij speelt de uit ervaring verkregen kennis een grote rol.

In de Oudheid was de mens echter sterker verbonden met de kosmos en de natuur, waardoor planten in hun wezen en werking ook meer intuïtief doorvoeld konden worden.

Dit vermogen en deze benadering zijn weliswaar in onze meer materialistisch georiënteerde cultuur langzamerhand geheel op de achtergrond geraakt, maar zijn tegenwoordig binnen de 'holistische' benadering op het gebied van diverse geneeswijzen weer aan herwaardering toe.

   "In de kruidengeneeskunde of fytotherapie, waarbij kruiden als geneesmiddelen worden toegepast, is het gebruidelijk de plant in zijn medicinale werkzaamheid te beschrijven en toe te passen aan de hand van de geanalyseerde inhoudstoffen.

Deze benadering richt zich dus vooral op de materiële bestanddelen van de plant, waarbij het kruid wel in zijn geheel wordt aangewend.

Dit in tegenstelling tot de allopathische therapie, waarbij het hoofdbestanddeel uit het geheel van het kruid wordt geïsoleerd en tot geneesmidel verwerkt.

Hierbij gaat echter een belangrijk deel van de werking, die het bestanddeel juist uitoefent als onderdeel van het geheel, verloren en wordt tevens de werking teruggebracht tot een invloed op enkel materieel niveau.

   "Dit laatste is goed te begrijpen vanuit de 'signatuurleer', die zijn oorsprong vindt bij Paracelsus.

Deze leer gaat ervan uit dat de plant als geheel méér is dan de som der afzonderlijke delen en dienovereenkomstig dat ook de medicinale werking van de gehele plant méér is dan de som van de werkingen der verschillende inhoudstoffen.

Deze niet-stoffelijke meerwaarde van de plant als geheel heeft dan betrekking op het achterliggende patroon of het wezen van de plant.

Dit patroon vertegenwoordigt een bepaalde energie en kan afgeleid worden uit het geheel van de uiterlijke verschijningsvormen, de zogenoemde signatuur van de plant.

   "Deze signatuur kan geheel, zowel als in onderdelen, overeenkomst vertonen met een bepaald type mens, met bepaalde orgaansystemen, organen of lichaamssubstanties. Dit is dan mede een aanwijzing waar het kruid, in geval van klachten zijn beste geneeskrachtige werking op uitoefent.

Zo vertoont bijvoorbeeld het bitter smakende plantensap van de Stinkende gouwe overeenkomst met de gele galvloeistof.

Stinkende gouwe is dan ook een goed kruid om lever en gal te stimuleren.

 Dit principe van uiterlijke overeenkomst of analogie tussen plant en mens is op zich niet wetenschappelijk en zelfs niet altijd even logisch omdat, met name wat betreft het onderkennen van het wezen van een plant, intuïtie een grote rol speelt.

 De signatuurleer moet daarom in de eerste plaats als een hulpmiddel bij het duiden van de geneeskrachtige werking van de plant beschouwd worden.

   "Hoewel men zich in de kruidengeneeskunde ook richt op specifieke klachten, gaat men er toch van uit dat het kruid de mens, behalve op materieel, lichamelijk niveau ook psychisch en energetisch zal beïnvloeden"

Naast signatuur als hulpmiddel om planten te duiden, vindt de kennis over kruiden en hun werking haar oorsprong ook in een overgeleverde traditie van ervaringen met het betreffende kruid.

Het ervaringsweten speelt een niet te onderschatten rol. Deze leert ook dat kruiden steeds daar en op een tijdstip komen te groeien waar en wanneer zij op een bepaald moment juist nuttig en nodig zijn."

 

BIJ

TOUCH FOR HEALTH

Kunt U terecht om afspraak te maken voor

FYTOTHERAPIE

Wilt U eerst meer informatie ?

U kunt mijn bereiken via het contactformulier

of

via telefoonnummer : 06-34924778

of

een emailtje naar : touchforhealth.info@gmail.com

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb